Magunkról

A Finta és Társai Építész Stúdió 1995 januárja óta dolgozik ezen a néven, önálló cégként. Szervezeti – de „szellemi” értelemben is elődjének tekinthető az 1966-ban megalakult építész műterem, amely egy nagy állami cégen belül, de jelentős önállósággal működött – Dr. Finta József építész vezetésével.

A generáltervezéssel, ill. építészeti és belsőépítészeti tervezésekkel foglalkozó stúdió ’95-ös, 15 fős induló létszáma az elmúlt évtizedekben szerzett jelentős piaci részesedésének megfelelően megnőtt – így ma már középvállalatokra jellemző struktúrában és hatékonysággal működik.

Építészirodánk olyan állandó szaktervezői kapcsolatokkal rendelkezik, amely mérete és felkészültsége alapján alkalmassá teszi bármely léptékű és funkciójú épület komplex

megtervezésére. Külföldön és itthon megépült épületeink közül kiemelkedőek szálloda és irodaház tervezéseink, de jelentős referenciákkal rendelkezünk nagyméretű középületek terén is.

A STÚDIÓ fontos feladatának tekinti, hogy olyan építészetet képviseljen, amely szellemében egyazon súllyal magyar, közép-európai és európai, mindemellett pedig világszínvonalú építész-technikákat alkalmazzon megrendelőink szolgálatában. Olyan épületeket kívánunk tervezni, amelyek vitathatatlan korszerűségük mellett is időtállóak lesznek, s amelyek a napi divatokon túlmutatóan, mindig a beléjük kerülő emberi “életek”, a mindenkori használat igényeit szolgálják.

Stúdiótanács, menedzsment

Az 1998-ban robbanásszerűen növekvő munkamennyiség és létszám új vállalati struktúrát kívánt. Negyven építész és több, mint száz társtervező munkáját kellett már figyelemmel kísérni, irányítani. A műterem belső élete is teljesen más kapcsolati, vezetési formát igényelt, mint a régi 15 fős műterem idején. A megoldást az un. „Stúdiótanács” létrehozása jelentette. Tagjai a Finta és Társaiból a – szakmai értelemben vett – „Társak”, a stúdió számára meghatározó vezető tervezők. A tanács rendszeresen összeül az ügyvezetőkkel a stúdiót érintő szakmai ügyekben, személyzeti és technikai kérdésekben, szakmapolitikai és stratégiai kérdésekben. A Stúdiótanács egyik erőssége tagjainak szakmai felkészültségén, tapasztalatán túl, hogy az előbb említett elsődleges feladatokon túl a menedzsment és a team vezető építészek között összekötő szerepet is betölt, lévén tagjai e két – feladatát tekintve – markánsan elkülönülő, de egyenként igen fontos funkciójú csapat képviselőiből állnak. Ez a garanciája annak, hogy a tanács konkrét döntéseibe, döntés előkészítő javaslataiba beépülnek a szakmai, és a menedzsmenti szempontok is, alátámasztva az egyes döntések, döntés előkészítő javaslatok helyességét.